Làm thế nào để báo cáo bán thể thao trực tuyến, báo cáo bán tranh thể thao bất hợp pháp trên mạng

báo cáo bán tranh thể thao bất hợp pháp trên mạng

Trong thời đại Internet, việc mua sắm thể thao trực tuyến trở nên dễ dàng hơn. Cũng có những kẻ bất hợp pháp sử dụng nền tảng Internet để bán các hình ảnh thể thao bất hợp pháp, gây rối nghiêm trọng cho trật tự thị trường và gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nếu bạn tìm thấy một hành vi tương tự trên mạng, bạn có thể báo cáo bằng cách này:

cách báo cáo

1. cơ quan công an: gọi điện thoại cảnh sát 110, hoặc báo cáo cho cơ quan công an địa phương.

2. trung tâm chống gian lận quốc gia: gọi đường dây nóng chống gian lận 96110, hoặc thông qua các ứng dụng chính thức của trung tâm chống gian lận để báo cáo.

3. trung tâm quản lý xổ số thể thao: gọi đường dây nóng dịch vụ khách hàng 020-37797000, hoặc báo cáo thông qua trang web chính thức.

tài liệu báo cáo

Khi báo cáo, xin vui lòng cung cấp các tài liệu sau đây để dễ dàng các bộ phận có liên quan để điều tra:

Địa chỉ, tên và thông tin liên lạc của trang web hay nền tảng thể thao bất hợp pháp.

Thông tin về người bán ma túy bất hợp pháp hoặc đại diện, bao gồm cả tên, số điện thoại và email.

Thời gian và cách thức bán thể thao bất hợp pháp.

Bằng chứng như lịch sử trò chuyện, lịch sử giao dịch hay ảnh chụp màn hình trang web.

báo cáo lưu ý

1. xin vui lòng thu thập các bằng chứng đầy đủ nhất có thể để dễ dàng điều tra.

2. báo cáo khi sự thật, không hư cấu hoặc phóng đại.

3. chú ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, tránh rò rỉ không cần thiết.